Ga naar de pagina-inhoud

Met Brief-it® kan de manager elke boeking opvolgen van optie tot facturatie, en blijft iedereen up-to-date via de website en automatische e-mail alerts.

Software voor artiesten en orkesten magagement

Brief-it® is een gebruiksvriendelijke webapplicatie die volledige ondersteuning geeft aan artiestenmanagers en boekingbureaus.
Zonder Brief-it® moet de manager alle leden van een band, orkest of groep afzonderlijk informeren over elke nieuwe afspraak, elke nieuwe optie voor een optreden, elke wijziging in de afspraken, enz.

Brief-it® vormt het administratieve hart van de dagelijkse opvolging. Brief-it® beheert de volledige boekingsagenda, genereert contracten, riders, callsheets en desgewenst de facturen. Via Brief-it® houdt de manager het zicht op de boekingen, de afspraken die errond hangen en de administratieve afhandeling. Op deze manier kan de manager elke voorstelling opvolgen van optie tot facturatie.

Met Brief-it® wordt het werk vereenvoudigd. De manager geeft één keer de boekingsgegevens en wat iedereen hierover moet weten. Alle betrokkenen (artiesten, bandleden, orkestleden, technici, ...) kunnen via een beveiligde pagina van de website die gegevens raadplegen. Op deze manier blijft alle informatie omtrent de boekingen gecentraliseerd, én up-to-date. Indien gewenst kunnen de betrokkenen verwittigd worden per mail wanneer er nieuwe of gewijzigde afspraken zijn.

Wie gebruikt Brief-it®?

Brief-it® wordt gebruikt door artiestenbureaus en artiestenmanagers. Ze beheren via deze toepassing hun boekingen, de afspraken en briefings, en de administratieve afhandeling ervan. Vermits Brief-it® een webapplicatie is, kunnen verschillende mensen tegelijkertijd op dezelfde database werken, ongeacht waar ze zich bevinden.

Wat kan Brief-it® voor u doen?

Brief-it® kan u veel tijd besparen. Het programma automatiseert de taken die u veel tijd vragen. Bovendien is het zeer efficiënt om over alle projecten een goed overzicht te behouden.

Wat kan Brief-it®?

Brief-it® heeft volgende basisfuncties:

 • een evenementenagenda en boekingsbeheer
 • briefinggegevens voor artiesten en groepsleden
 • briefinggegevens voor technici
 • overzicht van contacten (artiesten, organisatoren, technici, ...)
 • rapportering en overzicht evenementen
 • contracten, callsheets en facturatie voor evenementen
 • gebruikersbeheer met gedetailleerde gebruikersrechten

Brief-it® heeft volgende bijkomende functies:

 • evenementagenda zichtbaar via publieke website
 • automatische back-upmogelijkheden
 • exporteren van de gegevens naar Excel
 • mogelijkheid tot integratie met de publiekswebsite
 • artiesten kunnen data blokkeren

Hoe werkt Brief-it®?

Brief-it® is een webapplicatie, dus gebruikers hoeven geen software op hun eigen computer te installeren. Brief-it® kan gekoppeld worden aan een publieke website, waar de publieke agenda en programma- of artiesteninformate kan getoond worden, of kan als stand-alone applicatie gebruikt worden, die alleen toegankelijk is voor geregistreerde gebruikers.

Gezien Brief-it® een webapplicatie is, is ze toegankelijk vanaf elke computer met internettoegang. Dat bespaart u ook de kopzorgen om updates en upgrades op uw pc’s te installeren, en profiteert u voortdurend mee van nieuwe ontwikkelingen op Brief-it®.

Daarenboven kan de functionaliteit van Brief-it® op maat aangepast en uitgebreid worden volgens uw behoeften, zodat de applicatie perfect aansluit bij uw workflow.

Wat zijn de voordelen van Brief-it®?

 • De artiestenmanager of eventmanager bespaart veel tijd
 • Alle informatie is beschikbaar in één applicatie
 • Boekingen kunnen continu opgevolgd worden van optie tot facturatie
 • Gegevens zijn onmiddellijk beschikbaar voor alle gebruikers
 • Het programma is gebruiksvriendelijk en vraagt geen voorkennis
 • De andere gebruikers kunnen van overal hun agenda en info raadplegen

Meer info?

Graag geven wij een vrijblijvende demo bij u op kantoor, of vraag vrijblijvend een demo account aan.

Bel Alexis Jacoby op 03 218 10 18 of mail web@volta.be voor een afspraak.

Brief-it® is een product van Volta BVBA, Congresstraat 42/201 - 2060 Antwerpen
www.volta.be